Select your Region

Select your Country

Select your Country

Select your Country

Select your Country

DRÄXLMAIER Group

Termeni de utilizare

Aceste pagini de Internet sunt destinate să vă informeze despre DRÄXLMAIER Group și produsele sale. DRÄXLMAIER Group își rezervă dreptul de a modifica conținutul paginilor sale de internet fără o notificare prealabilă și fără a menționa un motiv.

Politici
Aici primiți informații despre politicile DRÄXLMAIER Group.

Obligația de raportare
DRÄXLMAIER Group își respectă obligațiile de raportare conform UK Modern Slavery Act și California Transparency in Supply Chains Act.

Disclaimer
Aceasta pagină de internet a fost realizată cu mare atenție. Cu toate acestea, DRÄXLMAIER Group nu își asumă că toate informațiile prezentate sunt 100% corecte și lipsite de greșeli. DRÄXLMAIER Group depune toate eforturile posibile pentru a menține aceste pagini de internet prin actualizări și completări. Conținutul are doar scop informativ. Ne rezervăm dreptul de a face schimbări la orice moment. DRÄXLMAIER Group nu este răspunzător pentru daunele rezultate în mod direct sau indirect din utilizarea acestei pagini de internet, cu excepția cazului în care acestea sunt rezultate din rea voință sau neglijență gravă.

Paginile de internet ale DRÄXLMAIER Group pot conține linkuri către paginile altor companii atât din Germania cât și în afara acestuia, asupra cărora DRÄXLMAIER Group nu are nici o influență. DRÄXLMAIER Group nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul acestor pagini de internet. Răspunderea pentru conținutul acestor pagini de internet aparține operatorului paginii respective. DRÄXLMAIER Group a verificat conținutul extern la prima conectare pentru a verifica eventualele încălcări ale legii, iar în momentul respectiv nu a fost detectată nicio încălcare a legilor. DRÄXLMAIER Group nu are nici o influență asupra designului viitor sau a conținutului paginilor conectate. Plasarea unor linkuri externe nu înseamnă că DRÄXLMAIER Group adoptă conținutul referinței sau a linkului. Controlarea continuă a linkurilor externe fără dovezi concrete de violarea  legii nu este fezabilă pentru DRÄXLMAIER Group; linkurile externe vor fi șterse imediat în cazul luării la cunoștință a unei încălcări a legilor.

Paginile de internet ale DRÄXLMAIER Group pot conține publicații, opinii sau testimoniale ale experților. Informațiile destinate publicării, opiniile sau testimonialele, fie că sunt localizate pe pagina DRÄXLMAIER Group sau sunt accesate prin linkuri  reprezintă doar opinia expertului în cauză și nu este neapărat identică cu punctul de vedere al DRÄXLMAIER Group. Deasemenea, DRÄXLMAIER Group nu își asumă responsabilitatea pentru asigurarea faptului că informațiile și opiniile sunt corecte și complete.

Proprietate intelectuală
Dacă nu se specifică altfel, toate informațiile, fotografiile, ilustrațiile șamd cuprinse în paginile de internet ale DRÄXLMAIER Group sunt proprietatea DRÄXLMAIER Group. Conținutul paginilor de internet sunt protejate de drepturile de autor.

Conținuturile acestor pagini de internet pot fi reproduse doar însoțite de următoarea notificare: “© Copyright DRÄXLMAIER Group, Vilsbiburg, Germany All Rights Reserved.” Toate fotografiile, testele, graficele, înregistrările, animațiile și filmele prezentate pe această pagină de interet, ca și layoutul acesteia sunt protejate de drepturile de autor și de alte legi care se referă la protecția proprietății intelectuale. Conținutul acestei pagini de internet nu poate fi copiat, publicat, schimbat sau utilizat în scopuri comerciale. Sunt anumite pagini de internet ale DRÄXLMAIER Group ce conțin poze acoperite de drepturile de autor ale unei terțe părți. În cazul în care nu este specificat altceva, toate mărcile înregistrate pe pagina DRÄXLMAIER sunt protejate de legile referitoare la proprietatea intelectuală. Acestea se aplică în special pentru mărcile DRÄXLMAIER, logo-ul și emblemele companiei.
 
Prevederile menționate nu asigură sau creează licență pentru drepturile de autor, patent, brand sau alte drepturi. DRÄXLMAIER Group va lua măsuri legale împotriva oricărei încălcări a proprietății sale intelectuale.

Sursa fotografiilor
DRÄXLMAIER Group, Fotolia, Shutterstock

Compliance at DRÄXLMAIER
Respectarea legilor, regulilor și reglementărilor interne are prioritate maximă la DRÄXLMAIER. Dorim să evităm riscurile care pun în pericol încrederea clienților, angajaților, furnizorilor și a altor părți interesate din DRÄXLMAIER Group. Prin urmare, conduita necorespunzătoare trebuie detectată devreme, investigată și remediată imediat.

Există diverse modalități prin care angajații noștri pot raporta nereguli, cum ar fi prin scrisoare, fax, telefon, e-mail sau raport personal. De asemenea, acordăm o mare importanță informațiilor corespunzătoare de la parteneri de afaceri, clienți și alte terțe părți. Managementul nostru de conformitate este contactul direct aici. Dacă doriți să rămâneți complet anonim, vă rugăm să utilizați direct adresa de e-mail a ombudsmanului. Cererile pot fi întotdeauna trimise în limba locală, astfel încât toată lumea să aibă aceeași oportunitate de a trimite un raport.